Zaštita podataka

  /  Zaštita podataka

ZAŠTITA PODATAKA I PRIVATNOSTI NA WEB STRANICI ETHUNDER-HOSTING.COM

1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Ethunder hosting, odnosno tvrtka Weblogic Studio d.o.o. obvezuje se čuvati povjerljivima Vaše osobne podatke prijavljene kod narudžbe, koji su prikupljeni zbog računovodstva, kreiranja računa, te radi isključivo poslovnog kontakta s Vama za vrijeme korištenja naših usluga.

Svi podaci u procesu narudžbe zaštićeni su sigurnosnim SSL protokolom, tj. kriptirani su kod prijenosa čime je zajamčen siguran trasfer podataka do naše baze.
Ethunder hosting, odnosno tvrtka Weblogic Studio d.o.o. ne zapisuje podatke sa kreditnih kartica.

Ethunder hosting, odnosno tvrtka Weblogic Studio d.o.o. obvezuje se da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti, osim u slijedećim situacijama:

• kod usluge registracije domena gdje se Vaši podaci moraju dostaviti radi samog procesa registracije domene;
• kod prodaje SSL certifikata gdje je upis Vaših točnih podataka preduvjet za dobivanje certifikata;
• kod obrade poslovnih podataka u našem računovodstvu;
• u slučaju prijenosa poslovanja na neko drugo društvo;
• u slučaju službenog zahtjeva za podacima državnih institucija Republike Hrvatske, u kom slučaju osim podataka o pravnoj/fizičkoj osobi može biti zatražen pristup web site-u (logovima, bazama podataka, programima ..)

2. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ovom izjavom se Ethunder hosting, odnosno tvrtka Weblogic Studio d.o.o. obvezuje da će sukladno članku 18. stavku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka poduzeća te da će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Također, Ethunder hosting, odnosno tvrtka Weblogic Studio d.o.o. se obvezuje da osobne podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama uz izuzetak gore spomenutih situacija gdje su dotični podaci ključni za pružanje usluge te se obvezuje da će povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

Poduzeće Ethunder hosting, odnosno tvrtka Weblogic Studio d.o.o. je upoznato s tim da bilo kakvo neovlašteno raspolaganje osobnim podacima kojima ima pravo pristupa u svom radu predstavlja povredu radne obveze.