ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
78.00 KN
1 سال
78.00 KN
1 سال
78.00 KN
1 سال
.com.hr
45.00 KN
1 سال
45.00 KN
1 سال
45.00 KN
1 سال
.net
78.00 KN
1 سال
78.00 KN
1 سال
78.00 KN
1 سال
.org
80.00 KN
1 سال
80.00 KN
1 سال
80.00 KN
1 سال
.biz
92.00 KN
1 سال
92.00 KN
1 سال
92.00 KN
1 سال
.info
130.00 KN
1 سال
130.00 KN
1 سال
130.00 KN
1 سال
.us
48.00 KN
1 سال
48.00 KN
1 سال
48.00 KN
1 سال
.eu
65.00 KN
1 سال
N/A
65.00 KN
1 سال
.de
84.00 KN
1 سال
N/A
84.00 KN
1 سال
.tv
160.00 KN
1 سال
160.00 KN
1 سال
160.00 KN
1 سال
.ca
72.00 KN
1 سال
72.00 KN
1 سال
72.00 KN
1 سال
.mobi
132.00 KN
1 سال
132.00 KN
1 سال
132.00 KN
1 سال
.ws
56.00 KN
1 سال
56.00 KN
1 سال
56.00 KN
1 سال
.me
84.00 KN
1 سال
N/A
84.00 KN
1 سال
.hr
500.00 KN
1 سال
500.00 KN
1 سال
500.00 KN
1 سال
.agency
150.00 KN
1 سال
150.00 KN
1 سال
150.00 KN
1 سال
.rs
179.00 KN
1 سال
179.00 KN
1 سال
179.00 KN
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains