Uvjeti korištenja

Početna / Uvjeti korištenja

U uvjetima korištenje Korisnikom se smatrate Vi a Ethunder Hostingom obrt DKS & MWD DKS & MWD obrt za knjigovodstvo, informatičke usluge i trgovinu, OIB: 99117114126, Amruševa 10, Klinča Sela, 10450 Jastrebarsko, čije je ime Ethunder Hosting brend obrta DKS & MWD-a.

1. NARUDŽBA

1.1 Korisnik naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe, te se kupcem smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke i pošalje narudžbu
1.2 Proizvod se smatra naručenim u trenutku kada kupac popuni sva potrebna polja osobnim podacima te pošalje narudžbu osoblju Ethunder Hostinga putem njihovog sustava naplate

2. PLAĆANJE

2.1 Naručeni proizvodi mogu se plaćati putem internet bankarstva, paypal-a, općom uplatnicom te deviznim plaćanjem na račun firme DKS & MWD.
2.2 Korisnik privatnih i poslovnih paketa nije ovlašten za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge web hostinga trećim stranama na prostoru.
2.3 Ukoliko osoblje Ethunder Hostinga otkrije nepravilnosti (preprodaja hosting-a odnosno kršenja uvjeta), Ethunder Hosting ima pravo suspendirati korisnički račun te nije dužan povratiti novac zakupljenog paketa
2.4 Naša usluga se isključivo temelji na pred-plaćenoj usluzi. Ta usluga može biti u periodima od jednog do dvanaest mjeseci (osim ako nije drugačije dogovoreno).
2.5 Ethunder Hosting nije dužan pružiti uslugu korisniu koji nije podmirio sva svoja dugovanja za nadolazeći period.
2.6 Ethunder Hosting se obavezuje da će kontaktirati korisnika (kupca) najkasnije 7 dana prije isteka zakupljene usluge (putem maila ili telefona) te mu ponuditi produženje ili deaktivaciju navede usluge.
2.7 Korisnik se obvezuje da će podmiriti sva potraživanja od Ethunder Hosting-a najkasnije 7 dana od primitka računa, osim ako nije drugačije dogovoreno.
2.8 Sve usluge se naplaćuju prema važećem cjeniku koji se može pronaći na stranicama Ethunder Hostinga (www.ethunder-hosting.com)
2.9 Ethunder Hosting zadržava pravo mjenjanja cjenika, te ukoliko dođe do promjene cijena sama obavijest će biti izdana na stranicama Ethunder Hostinga u sekciji Obavijesti - Blog

3. Mjesečni promet

3.1 Svi privatni i poslovni paketi sadrže zadani mjesečni promet od minimalno 1000 MB, osim ako paketi nisu drugačije kreirani.
3.2 Nakon potrošenih 1000 MB Ethunder Hosting će dodijeliti korisniku novih 1000 MB prometa, osim ako paketi nisu drugačije kreirani.
3.3 Ukoliko se ustanovi da pojedini korisnik zloupotrebljuje neograničeni promet (npr. upload video materijala, live video stream, i dr.) Ethunder zadržava pravo ograničiti mjesečni promet tom korisniku bez prethodne najave.
3.4 Ethunder Hosting svakom korisniku pruža neograničeni mjesečni promet (bandwidth) osim ako nije drugačije navedeno u paketu

4. Sadržaj web stranica

4.1 Na web stranicama korisnika nije dozvoljeno posjedovati sadržaje odnsono elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti
4.2 Korisnicima nije dozvoljeno zagovarati i promicati web stranice koji potiču na ilegalne radnje, "hacking" programe, skripte ili slične sadržaje
4.3 Zabranjeno je spamanje (SPAM) odnosno mass mailing i sl.
4.4 Zabranjena je neovlaštena distribucija programa, mp3 datoteka, filmova, igrica, file sharing i sl.
4.5 Strogo je zabranjeno posjedovati torrent stranice i slično na našim serverima
4.6 Zabranjeno je postavljanje linkova na nelegalne aktivnosti te promocija istih nelegalnih aktivnosti (npr. postavljanje linkova na hakerske web stranice, postavljanje linkova na download mp3 glazbe i na slične nelegalne stranice)
4.7 Strogo je zabranjeno objavljivanje bilo kakvog sadržaja koji potiče ili promiće na upotretnu nedozvoljenih sredstava koja su zabranjena zakonom
4.8 Zabranjena je distribucija i objavljivanje datoteka, slika, snimaka i ostalog za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik
4.9 Zabranjeno je neovlašteno korištenje IP adresa naših servera putem anonimnih skripti i sl.
4.10 Korisnik web prostora i domene je jedini odgovoroan za cjelokupan sadržaj koji se nalazi i objavljuje na njegovom web prostoru. 4.11 Uslijed korištenja, objavljivanja ili prikazivanja sadržaja na internetu putem web prostora i domene snosi isključivo korisnik web prostora i domene.
4.12 Korisnik usluge slaže se da će nadoknaditi novčanu nastalu štetu te da će braniti Ethunder Hosting i smatrati ga u potpunosti nedužnim ukoliko dođe do pravnih sporova odnosno tužba pokrenutih od treće strane prema korisniku naših usluga.
4.13 Korisnik je dužan nadograđivati php skripte, cms-e, forum-e i slično kao nebi ugrozio druge korisnike na serveru, ukoliko to ne čini mi imamo pravo nadograditi sustav najnovijom verzijom kako se nebi ugrozila sigurnost samog servera i korisnika na njemu.
4.14 Korisnik je svjestan da ima sva potrebna administrativna prava za uvid u cjeloviti korisnički prostor (mysql baze, web prostor, mail adrese, itd.)
4.15 Korisnik je dužan po nadležnosti viših organa u slučaju sporova, istraga omogućiti cjeloviti uvid u uslugu koju posjeduje kod Ethunder Hosting-a
4.16 Ethunder Hosting u slučaju istrage državnih institucija ili stranih državnih institucija, tužbe ili pravnog spora, na osnovu službenog sudskog naloga ili policijske istrage smijemo omogućiti pristup informacijama o korisničkom računu, ponudi i računa koji je izdan klijentu.
4.17 Nismo dužni pratiti sadržaj koji objavljujete na svom web prostoru, kao korisnik preuzimate potpunu odgovoronost za sadržaj na Vašem web prostoru.

Ethunder Hosting zadržava pravo ukoliko dođe do kršenja uvjeta korištenja da korisniku otkaže uslugu bez prijašnje obavijesti samoga korisnika, te Ethunder Hosting korisniku nije dužan povratiti novac za navedenu uslugu.

5. Backup

5.1 Ethunder Hosting u administraciji web hostign (cPanel-u) nudi opciju samostalne izrade sigurnosne kopije cijelog Vašeg korisničkog računa uključujući mysql bazu, mailove, statistiku i sl. Svaki korisnik samostalno može kreirati kompletan backup svog web prostora i pohraniti ga lokalno na svoje računalo ili medij.
5.2 Ethunder Hosting radi svoje sigurnosti i sigurnosti korisnika nakon aktiviranja usluge, aktivira i automatski backup korisničkog računa koji se vrši na tjednoj razini.
5.3 U slučaju pada stranice Ethunder Hosting nije dužan isporučiti backup korisniku korisničkog računa ukoliko nije u mogućnosti doprjeti do backup-a korisnika.
5.4 Vođeni backup je opcija koju Ethunder Hosting nudi kao uslugu svojim paketima. Ethunder hosting će se pobrinuti ukoliko je kupac naručio opciju "Vođeni backup" da korisniku u slučaju pada stranice bude dostavljen najbliži backup koji Ethunder Hosting posjeduje do dana pada stranice te da mu u što kraćem roku vrati stranicu online
5.5 Ethunder Hosting pohranjuje backupove korisnički računa na tjednoj razini. Za sve usluge odnosno proizvode koji su istekli i nisu obnovljenji od strane korisnika ne čuvamo sigurnosne kopije.
5.6 Ukoliko je korisnik prekinuo poslovanje sa Ethunder Hostingom, Ethunder Hosting mu u roku od 2 dana od prekida usluge, na zahtjev korisnika šalje backup (sigurnosnu kopiju) tadašnjeg korisničkog računa. Ethunder Hosting zadržava pravo nakon 2 dana od prekida usluge zatražiti naknadu za backup koji je korisnik zatražio.
5.7 Ethunder Hosting nemože snositi odgovornost uslijed gubitka podataka u web prostoru korisnika, stoga je bitno da korisnik redovito izrađuje svoje lokalne sigurnosne kopije

6. Registracija i produženje zakupa domena

6.1 Ethunder Hosting ne može snosititi odgovornost za eventualni gubitak domene ukoliko korisnik ne želi ili ne produži domenu na vrijeme.
6.2 Ethunder Hosting ne može snositi odgovornosst ukoliko je trenutno slobodna domena zakupljana od treće strane.
6.3 Ethunder Hosting ne može snositi odgovornost uslijed gubitka domene od strane samog registra ili gubitka domene od registra zbog narušavanja uvjeta korištenja (Spam i dr.) a koje propisuju službeni registri i organizacije kao npr. Carnet, ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Nubmers, IANA, EURID (The European Registry of Internet Domain Names) te svi ostali registri koji su odgovorni za vršne domene npr .com, .net, .org, .info, .biz, .eu, .hr, .name, i sl. domene koje se nalaze u našoj ponudi.
6.4 Ukoliko se internet domena ne obnovi u redovnom roku nakon isteka perioda regularne registracije i to do 30 dana od isteka same registracije domene, ista domena se više nemože obnoviti te dobiva status Redemption Period, ponovni zakup domene je mogući kroz period koji nije određen.
6.5 Cijena domene koja je istekla i korisnik ju želi obnoviti iz statusa Pending Delete određuju registri te prema tim cjenicima mi formiramo cijenu.
6.6 Kako bi mogao korisnik registrirati .eu domenu mora imati registrirano prebivalište u Europskoj Uniji, budući da naš registar domena ima registriranu adresu unutar Europske Unije, imamo mogućnost zakupljivanja .eu domena.
6.7 Ethunder Hosting ne može biti odgovoran ukoliko izgubi domenu odnosno prava korištenja domene .eu.
6.8 Pravila i glavne odredbe .eu domene određuje registar www.eurid.eu
6.9 Kupnjom domene .eu slažete se sa uvjetima korištenja i potvrđujete da Ethunder Hosting ne može biti odgovoran u slučaju gubitka prava korištenja na .eu domenu.

7. Zaštita privatnosti

7.1 Ethunder Hosting se obavezuje čuvati Vaše osobne podatke prijavljenje kod narudžbe, a koji su neophodni zbog računovodstva, kreiranja računa, te radi isključivo poslovnog kontakta s korisnikom za vrijeme korištenja naših usluga.
7.2 Ethunder Hosting se obavezuje da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti podatke korisnika bez suglasnoti korisnika, osim u slijedećim situacijama:

- kod usluge registracije domene gdje se podaci korisnika moraju dostaviti radi i samog procesa registracije domene - kod prodaje SSL certifikata gdje je upis Vaših točnih podataka preduvjet za dobivanje certifikata - kod obrade poslovnih podataka u našem računovodstvu - u slučaju zahtjeva za podacima državnih instititucija Republike Hrvatske, u kom slučaju osim podataka o pravnoj/fizičkoj osobni može biti zatražen pristup web site-u (logovima, bazama podatakaka, programima, i sl.)

8. Reseller hosting

8.1 Korisnik nakon zakupa paketa od strane Ethunder Hostinga, smije kreirati vlastite pakete te ih prodavati trećim osobama
8.2 Ethunder Hosting zadržava pravo ukoliko se krše uvjeti korištenja Ethunder Hostinga, suspendirati ili ukloniti račun klijenta našeg korisnika.
8.3 Korisnik reseller paketa mora poštivati ove odredbe u uvjetima korištenja, te prilikom kupnje proizvoda odnosno paketa potvrđuje da je razumio u potpunosti i da prihvaća naše uvjete korištenja
8.4 Svi reseller paketi imaju neograničeni promet, osim ako nije drugačije navedeno u uvjetima korištenja

9. VPS serveri

9.1 Korisnik nakon zakupa VPS Hosting ima cjelokupne administrativne ovlasti nad tim serverom (root ovlasti)
9.2 Korisnik je odgovoran za cijeli server osima ako u narudžbi nije odabrao managed uslugu
9.3 Lokaciju servera nudimo na četiri lokacije, naša preporuka lokacije za tržište RH je Nizozemska
9.4 Ukoliko korisnik zlonamjerno i konstatno troši poveće resurse, Ethunder Hosting zadržava pravo da suspendira ili smanji dopuštenje resursima samom korisniku (cpu, ram, mjesečni promet i sl.) kako bi osigurali sigurnost servera samom korisniku a i ostalim korisnicima na tom server

10. Korištenje serverskih resursa

10.1 5% CPU Snage
10.2 5% Radne memorije
10.3 5 otvorenih konekcija prema FTP Serveru
10.4 Resursi nisu prekoračivi
10.5 Ukoliko dođe do konstanog prekoračenja resursa imamo pravo suspendirati korisnikov račun te mu preporučiti proširenje paketa sa većim ovlastima serverskih resursa. Ukoliko se korisnik preseli na drugi server kod drugog internetskog poslužitelja nismo dužni povratiti novac za paket.

11. Uskraćivanje usluge

11.1 Ethunder Hosting nije odgovoran ni za kakve štete nastale uskraćivanjem usluge niti snosi eventualno nastale troškove uslijed uskraćivanja usluge korisniku.
11.2 Svako nepoštivanje i/ili neispunjavanje neavedenih odredbi i uvjeta od strane korisnika je temelj za suspendiranje računa
11.3 Svi klijenti na privatnim i poslovnih hosting paketima imaju pravo na ograničeno korištenje serverskih resursa (vidi točku 10)
11.4 Korisnik Ethunder Hostinga oslobađa Ethunder Hosting u slučaju nastale štete korištenjem naših usluga, te neće kriviti Ethunder Hosting za nastalu štetu.
11.5 Sve eventualnosti koje su/nisu obuhvaćene ovim uvjetima korištenja, Ethunder Hosting i korisnik će rješavati dogovorno, a ukoliko to ne bi bilo moguće, na nadležnom sudu.
11.6 Ethunder Hosting suspendiranjem ili brisanjem korisničkog računa korisnika nije dužan povratiti iznos naručene usluge
11.7 U slučaju propasti (financijske i dr.) Ethunder Hosting nije dužan pronaći zamjesnki web prostor za svoje korisnike te nije dužan isplatiti naknadu zbog gubitka od strane korisnika

Ethunder Hosting zadržava pravo na promjene uvjeta korištenja bez prethodne obavijesti korisnika.

Kupnjom usluge (paketa, proizvoda) korisnik izjavljuje da je pročitao i u cijelosti razumio te prihvatio ove uvjete korištenja.

Ovaj dokument je izdan elektronskim putem, te je pravovaljan bez žiga ili potpisa odgovorne osobe.

Zadnja izmjena: 7.01.2012.

Ethunder hosting je brand firme DKS & MWD

DKS & MWD obrt za knjigovodstvo, informatičke usluge i trgovinu